Perkarbonát sodný

Kód: F01
Neohodnoceno
Značka: FICHEMA
68 Kč / kg
Máme (>5 kg)

Perkarbonát sodný má při praní funkci bělidla. Často se používá k praní dětských plen a samozřejmě bílého prádla. Pro svou nezávadnost je vhodný pro alergiky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Další názvy: peruhličitan sodný, peroxouhličitan sodný

CAS: 15630-89-4, ES:239-707-6, Složení: Na2CO3.1,5 H2O2

Perkarbonát sodný má při praní funkci bělidla. Často se používá k praní dětských plen a samozřejmě bílého prádla. Pro svou nezávadnost je vhodný pro alergiky.

Perkarbonát sodný je ekologický, během praní se rozkládá na sodu a peroxid, který způsobuje bělení. Neobsahuje chlor ani optické zjasňovače a je biologicky odbouratelný.

Také lze perkarbonát sodný použít jako sůl na skvrny.

Dávkování: 2 lžíce na pračku

Lze také použít na umývání vany a toalety.

Perkarbonát sodný se aktivuje až při teplotě nad 60°C, pokud budete prát při nižších teplotách (třeba na 40°C) doporučujeme přidat Taed.

TAED podporuje uvolnění peroxidu již za nižší teploty. Přidává se zhruba 5 %. Kombinací perkarbonátu a TAEDU dostanete prací prostředek na bílé prádlo, které je  ekologicky a nealergenně vypráno.

Nebezpečnost: Zdraví škodlivý, oxidující
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Specifikace jakosti, parametry:
Obsah kyslíku max. 11,9 %
Analýza na sítě > 1,40 mm max. 10 %
< 0,15 mm max. 3 %
Sypná hustota 850–1200 g/l Vlhkost max. 1 %

NEBEZPEČÍ: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402). Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.

pozn.: Jedna sklenice od medu (720 ml) pojme cca 800 g perkarbonátu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Praní
Datum minimální trvanlivosti: 11.9.2023
Země původu: Německo